Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la societat que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre societat i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
enllaços a les associacions de caràcter general o específic
Llocs en Internet sobre agrupacions en ella dedicats a temes diversos.

Conjunt de persones unides per un interès comú que es comuniquen entre si mitjançant computadores i interactuen en forma relativament continuada al llarg del temps seguint una sèrie de regles preestablertes.
Substàncies que produeixen diversos efectes en el cos i la ment de les persones, que es prenen per obtenir sensacions de plaer i benestar i que molt habitualment produeixen addicció mental o física.
En aquesta categoria només s''han de llistar llocs que parlin de les drogues des d''un vessant lúdic: ús, indicacions, consells, grups d''ús, associacions, etc.

Si contenen informació mèdica sobre addiccions o abús, haurien d''anar a la categoria corresponent de Medicina i salut.

Llocs que parlin dels problemes que generen les drogues s''haurien de llistar a l''apartat de problemàtiques, dins Societat.

No poden llistar-se llocs il·legals (de venda, distribució o que indiquin com obtenir drogues il·legals).

Revistes, publicacions, emissores i altres mitjans de difusió d'aquesta temàtica.
Categoria on encabir temes esotèrics, paraciències, bruixeria, astrologia, màgia, alquímia o OVNI, enter d'altres.
La política és un conjunt de teories i pràctiques que regulen la gestió dels afers públics. El govern és un organisme que dirigeix la política d'un país i que exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària.
Entreu només llocs referents a política catalana i internacional i/o tractament dels mitjans de comunicació en aquesta categoria.
Tant problemàtiques que afecten als Països Catalans, com problemes d'àmbit global i internacional. Guerres, violència, epidèmies, atacs a la llengüa, canvis polítics...
Entreu només llocs web en català sobre problemàtiques.
Llocs web d'associacions i activitats de la societat civil restringits a l'àmbit d'un determinat territori.
Pàgines e català per trobar-se amb d'altres persones a través de la xarxa.
Hi ha persones que entenen coses diferents per aquests termes: la Religió sembla més organitzada, mentre que l'Espiritualitat es presenta més aviat com una actitut interna. Com que l'una i l'altra pretenen nodrir la part divina de l'ésser humà, és millor que vagin juntes.
There are people who think Religion and Spirituality are different things. The first one shows as an organized one, as Spirituality shows itself as an inner attitude. As each of them intend to feed the divine part or a human being, I think them to be together is better.
Seguretat.
Categoria per ubicar-hi els llocs que tractin sobre la sexualitat, sempre que no sigui des d'un vesant mèdic (que hauran d'anar llistats a World/Català/Medicina_i_salut/Sexologia ) ni que tinguin contingut pornogràfic o per a adults, que no pot llistar-se en el directori públic i ha d'anar a Adult/World/Català.
Només heu de trametre llocs sobre sexualitat en català (si no, ho podeu fer arribar a la branca del directori sobre aquella llengua en qüestió: http://dmoz.org/World ), que no tractin de temes mèdics (que han d''anar a la subcategoria de Sexologia dins de Medicina i salut) i que no siguin llocs per a adults (eròtics o pornogràfics), que han d''anar a la categoria per a adults ( Adult/World/Català ).