Distímia, depressió major, trastorn bipolar i altres trastorns afectius.
Pàgines que incloguin informació específica sobre trastorns afectius.