Recursos i centres sanitaris amb un interès molt localitzat, que no són d'interès general.