Els centres que estiguin ubicats en un municipi han de llistar-se en l''apartat corresponent de la seva comarca, província o país. Per exemple, una clínica d''Andorra haurà de llistar-se a Regional/Andorra/Medicina i salut i un de Viladecans a Regional/Catalunya/Barcelona/Baix Llobregat/Medicina i salut
Pàgines en català d'associacions professionals de la salut o de pacients i familiars.
Actes mèdics temporals.
Pàgines de consultes públiques o ptivades i de professionals independents.
En aquesta pàgina es poden trobar centres hospitalaris, clíniques i consultes mèdiques que tinguin més d'una seu en municipis diferents de qualsevol país de parla catalana.
Els centres que estiguin ubicats en un municipi han de llistar-se en l''apartat corresponent de la seva comarca, província o país. Per exemple, una clínica d''Andorra haurà de llistar-se a Regional/Andorra/Medicina i salut i un de Viladecans a Regional/Catalunya/Barcelona/Baix Llobregat/Medicina i salut
Pàginas que continguin informació sobre una malaltia específica.
Llocs web sobre metges catalans que han passat a la història de la medicina.
Pàgines en català de companyies d'assegurances mèdiques.