Aquesta categoria segueix la normativa de World/Català . S'ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Ciència i Tecnologia i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s'haurà de donar d'alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català.