Els llocs webs aquí inclosos han de ser sobre arts, cultura, actes, institucions i galeries en català al País Valencià. En el cas que la pàgina sigui multilingüe, s'haurà de donar d'alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català.