Comarca de la Franja de Ponent que comprèn els següents municipis: - Fraga - Mequinensa - Saidí - Torrent de Cinca - Vilella de Cinca
Fraga.
Mequinensa és un municipi de la comarca del Baix Cinca d'aproximadament 2600 habitants.
Saidí és un municipi del Baix Cinca, situat al marge esquerre del riu Cinca.
Torrent de Cinca és un municipi del Baix Cinca.
Vilella de Cinca és un municipi del Baix Cinca.