Plànols i mapes (físics, polítics, geogràfics o més especialitzats) i fotografies, imatges o altres vistes sobre el continent en general.