Aquitània és una regió històrica del sud-oest de França.
Va ser un ducat que comprenia la Septimània i Ghòtia, des el 781, i després un regne erigit per Pipí, fill de Lluís el Pietós, que mes tard va derivar en ducat. Per la successió feudal va pesar a Anglaterra, i finalment va retornar a França.