El Vallespir és una comarca de la Catalunya Nord, amb capital a Ceret. Limita amb les comarques de l'Alt Empordà (al sud-est), la Garrotxa (al sud), el Ripollès (al sud-oest), el Conflent (al nord-oest) i el Rosselló (al nord-est). El Vallespir està vertebrat pel riu Tec, que el travessa d'oest a est. Al nord està dominat pel pla Guillem i el Canigó, mentre que al sud pel Comanegra i el Roc de Frausa.
Ceret és la capital del Vallespir, a la Catalunya Nord. El seu terme està en part al pla, a uns 175 metres sobre el nivell del mar, i en part a 1.400 metres d'alt.
Els Banys d'Arles és un municipi situat a la comarca del Vallespir. El municipi actual és el resultat de la unió de tres pobles: els Banys, Palaldà (annexat el 1942) i Montalbà (annexat el 1962).