Barra alfabètica amb tots els municipis de Catalunya donats d'alta al directori, per tal de facilitar la seva ubicació i accés a la comarca corresponent.