Plànols i mapes (físics, polítics, geogràfics o més especialitzats) i fotografies, imatges o altres vistes sobre Catalunya en general.
Només s''han de llistar en aquesta categoria adreces que incloguin mapes i/o vistes de tot Catalunya o de diferents indrets de diferents comarques. En el cas que siguin vistes d''un lloc més concret, cal buscar-li la ubicació més adequada (comarcal o municipal).