Província de Girona, una de les quatre províncies de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Girona i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb Alt Empordà que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Alt Empordà i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Llocs wen en català sobre les arts i la cultura ubicats a l'àmbit provincial.
Entreu només llocs web en català sobre Política i govern al Baix Empordà.
Si el lloc web correspon a una empresa, l''àmbit d''actuació de la qual és inferior o superior al comarcal, sisplau, tramet-lo a la categoria adequada: - municipal en el cas de comerços, botigues i indústries d''abast molt local i amb poca infraestructura per atendre comandes de fora del municipi. - a la categoria temàtica, quan siguin botigues amb catàleg en línia i capaces d''absorbir i atendre comandes de qualsevol possible client.
Llocs web d'empreses i botigues que tenen un àmbit provincial.
Conté els estudis no universitaris de les comarques de Girona.
Els estudis universitaris han d''anar a http://dmoz.org/World/Catal%e0/Ensenyament/Universitats/
Llocs web de clubs i esdeveniments esportius o altres relacionats amb l'esport dins l'àmbit geogràfic de les comarques de la província de Girona.
Entreu només llocs web en català sobre Política i govern a la Garrotxa.
Entreu només llocs web en català sobre Política i govern al Gironès.
Fotografies, ortofotografies, mapes i altres plànols i documents gràfics sobre les comarques gironines.
Llocs web de centres hospitalaris i altres recursos relacionats amb la medicina i la salut, però d'àmbit local.
Llocs web de partits polítics de la provínica, ubicades per localització geogràfica.
Entreu només llocs web en català sobre Política i govern al Ripollès.
Entreu només llocs web en català sobre Política i govern.
Llocs web d'associacions i de temàtica eminentment social l'àmbit d'abast de les quals siguin les comarques de la província de Girona.
Llocs web turístics d'àmbit provincial gironí: entitats i organismes, empreses, allotjament, guies i altres recursos.
Entreu només llocs l''activitat o recursos dels quals tinguin lloc a l''àmbit provincial de Girona.