Catalunya, anomenada tradicionalment Principat de Catalunya, és un país europeu de la Mediterrània occidental i és un dels territoris que formen els Països Catalans. Diferents territoris del que avui es coneix com a Franja de Ponent i Catalunya Nord han format part en successius moments històrics del Principat de Catalunya.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Barcelona i en català. En el cas de que la pàgina sigui multilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Llocs web d'artistes, associacions i activitats de caire cultural amb un àmbit restringit a Catalunya.
Província de Barcelona, una de les quatre provincias de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Barcelona i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Enllaços directes a totes les comarques de Catalunya, per facilitar-ne la localització.
Llocs web de empreses i botigues d'interès local.
Centres d'ensenyament universitari i no universitari
Llocs web de clubs, esportistes, associacions, torneigs i competicions d'àmbit restringit a Catalunya.
Província de Girona, una de les quatre províncies de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Girona i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Entrau només llocs web en català sobre Arts i cultura a Lleida.
Plànols i mapes (físics, polítics, geogràfics o més especialitzats) i fotografies, imatges o altres vistes sobre Catalunya en general.
Només s''han de llistar en aquesta categoria adreces que incloguin mapes i/o vistes de tot Catalunya o de diferents indrets de diferents comarques. En el cas que siguin vistes d''un lloc més concret, cal buscar-li la ubicació més adequada (comarcal o municipal).
Centres sanitaris i recursos relacionats amb la medicina i la salut d'àmbit local.
Mitjans de comunicació a Catalunya.
Entreu només llocs web en català sobre Mitjans de comunicació a Catalunya.
Barra alfabètica amb tots els municipis de Catalunya donats d'alta al directori, per tal de facilitar la seva ubicació i accés a la comarca corresponent.
Llocs web d'associacions i activitats de la societat civil de Catalunya i amb un àmbit d'interès limitat al Principat.
Entreu només llocs web en català sobre Arts i cultura a Tarragona.
Llocs web turístics d'interès local. Guies, allotjaments i altres recursos.