Les Illes Balears i Pitiüses són un arxipèlag de la Mediterrània situat enfront del País Valencià i del Principat de Catalunya.
Llocs web d'artistes, associacions i activitats de caire cultural amb un àmbit restringit a les Illes Balears.
Llocs web d'empreses, negocis i botigues de l'àmbit de les Illes Balears.
inclou les universitats i centres no universitaris
Llocs web de clubs, esportistes, associacions, torneigs i competicions d'àmbit restringit a les Illes Balears.
Planes web de l'illa, exclussivament d'àmbit local.
Llocs web de centres o recursos relacionats amb la medicina i la salut, però d'àmbit local.
Mitjans de comunicació locals, amb un àmbit restringit a les Illes Balears.
Llocs web d'associacions i activitats de la societat civil de les Illes Balears i amb un àmbit d'interès limitat a les Illes.
Llocs web turístics d'àmbit local: allotjaments, guies i altres recursos.