Plànols i mapes (físics, polítics o especialitzats) i imatges, fotografies o altres vistes generals del Principat.
Si són mapes i vistes més concrets d''alguna parròquia o localitat, han d''anar a la categoria regional corresponent.
Webcams d'Andorra.