Aquesta categoria inclou els centres d'ensenyament no univeritari i els serveis relacionats.