La Terminologia estudia les nocions pròpies de les llengües d'especialitat i de llurs definicions. Aquí, dncs, hi tindran cabuda tant aquells organismes o serveis que ofereixin assessorament i eines en aquest camp, com aquells reculls de termes i d'expressions propis d'una determinada ciència, art, autor, època, etc. (diccionaris d'especialitat, glossaris, lèxics i vocabularis).
Consultes en línia de bases de dades terminològiques.
Reculls terminològics.
Entitats amb capacitat normativa o decisòria quant a temes de Terminologia.
Serveis lingüístics, públics o privats, que ofereixen assessorament i eines terminològiques.