Inclou les biblioteques d'interès general, siguin accessible en línia o no
Catàlegs de biblioteques en línia, que es poden consultar a través de l'ordinador.
Biblioteques que ofereixen els seus fons en línia.
Biblioteques d'àmbit municipal o comarcal, de caràcter general.
Butlletins de biblioteques, revistes sobre biblioteconomia i altres publicacions.
Inclou les biblioteques i catàlegs depenents de les diferents universitats.