Entitats que agrupen professionals o persones relacionades amb l'àmbit de l'arxivística.
Arxius històrics o administratius d'àmbit comarcal.
Recursos, estudis i centres on s'imparteix aquesta especialitat.
Revistes especialitzades sobre arxivística i fons d'arxius.
Arxius històrics o administratius d'àmbit municipal.
Arxius d¡àmbit noacional, tant administratius com històrics.
Reculls legislatius i normatius sobre arxius i patrimoni documental.