L'objectiu d'aquesta categoria consisteix en agrupar llocs que: a) es refereixen a l'estudi, accés i ús de la informació; b) recopilen dades concretes, introduccions generals sobre un tema i aclariments terminològics; c) es corresponen amb les obres de referència tradicionals i amb les institucions que són fonts d'informació; d) cobreixen diverses àrees temàtiques que per la seva generalitat no es podrien incloure en una altra categoria de l'Open Directory.
Inclou les biblioteques d'interès general, siguin accessible en línia o no
Directoris.
Inclou els centres de documentació, accessibles en línia o no i els ensenyaments d'aquesta disciplina.
Enciclopèdies.
La filologia és la disciplina que estudia l'estructura i evolució d'una llengua principalment mitjançant l'anàlisi de textos i les relacions amb les cultures que les han produït. Mentre que la lingüística és la disciplina que estudia el llenguatge i s'interessa per la descripció de l'estructura i el funcionament de les diferents llengües.

Llengua catalana
World/Català

Aquesta categoria engloba tant els llocs relacionats amb la filologia catalana, com els que tracten de lingüística catalana. Els llocs web sobre lingüística general o referida a altres llengües (així com la resta de filologies) ho trobaràs estructurat a la categoria World/Català/Ciència_i_tecnologia/Ciències socials/Lingüística.

Tots els llocs que envïis han de ser en català. Si són en algun altre idioma, fes-lo arribar a aquella part del directori (per saber si hi ha aquesta categoria en altres idiomes mira la pàgina pública, on surten detallats).

No enviïs els llocs a la categoria arrel. Busca la subcategoria més adequada per ubicar-la al lloc que li correspon.

Des d''aquí també tindràs accés a tots els recursos docents sobre el català i cursos per aprendre''l (directament o a través d''enllaços@).

més informació (només editors)

enllaços a mapes de qualsevol àmbit que no siguin plànols de ciutats ni tractats sobre cartografia. Els plànols haurien d'anar a World/Català/Lleure/Turisme.
Els tesaurus són llistats de termes seleccionats sistemàticament per ser usats en el camp de la indexació i l'anàlisi de documents i en la recuperació d'informació. Els tesaurus faciliten la cerca per matèries als catàlegs i informen sobre els termes que cal utilitzar per trobar documents que tracten d'una determinada matèria. També hi entrarien aquí, d'alguna manera els arbres de camp que s'utilitzen sobretot per a obres terminològiques.