Competicions, col·leccions, col·leccionistes, campionats, clubs i pàgines personals amb dades sobre aquests cotxes elèctrics que reben l'electricitat a través d'uns riells.