Entitats i associacions d'educació en el lleure.
Entitats que agrupen diversos grups d'esplais, de diverses ideologies o per localització geogràfica.
Centres d'educació en el temps lliure, agrupats geogràficament.
Cançoners, jocs o altres recursos educatius per als monitors per programar les activitats.