MS-DOS, Windows, Linux, OS_DOS...
Entreu només llocs web en català sobre Sistemes operatius.
Sobre el sistema operatiu Linux i GNU/Linux.
Entreu només llocs web sobre GNU/Linux en català.
Sistema operatiu creat per Apple per utilitzar-lo en la seva plataforma Macintosh i PowerPC. Iniciador de l'entorn gràfic, les icones i finestres, posteriorment copiats per Windows.
Fòrums de discusió i ajuda, projectes i documentació sobre el sistema operatiu.
Sistema operatiu.
Entreu només llocs web en català sobre Unix.
Sistema operatiu d'entorn gràfic de Microsoft.
Entreu només llocs web en català sobre Windows.