Programes informàtics, sistemes operatius i llenguatges de programació. (Software).
Entreu només llocs web en català sobre Programari informàtic.
Programari P2P (Peer To Peer), xarxes Napster, Gnutella o Kazaa. Intercanvi de fitxers entre usuaris a través d'Internet.
Entreu només llocs web en català sobre intercanvi de fitxers.
Programari de missatgeria instantània, xat iconversacions privades com ara l'IRC, l'ICQ, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, AOL Instant Messenger...
Entreu només llocs web en català sobre programari de Missatgeria instantània i Xat.
Programes navegadors web per a visualitzar continguts web, tal com Netscape Communicator, Internet Explorer, Mozilla... Eines, descàrregues, ajuda, consells, tutorials.
Entreu només llocs web en català sobre navegadors web.
Tot allà relacionat amb processadors de textos, fulls de càlcul, presentacions, paquets d'ofimàtica... Ajuda, guies, tutorials, descàrregues, consells...
Entreu només llocs web en català sobre ofimàtica.
MS-DOS, Windows, Linux, OS_DOS...
Entreu només llocs web en català sobre Sistemes operatius.