Visual Basic: llenguatge de programació d'alt nivell amb entorn visual, basat en el llenguatge Basic del DOS.
Entreu només llocs web en català sobre Visual Basic.