Perl: llenguatge de programació que permet la implementació d'algorismes, la manipulació de fitxers i l'execució de comandes de Unix.
Entreu només llocs web en català sobre Perl.