PHP: llenguatge de programació d'alt nivell empotrable a pàgines html.
Entreu només llocs web en català sobre PHP.