C, C++: llenguatges de programació.
Entreu només llocs web en català sobre C o C++.