Els llenguatges de programació són eines per a desenvolupar programari. Delphi, Visual Basic, Perl, Asp, C++, Java...
Entreu només llocs web en català sobre Llenguatges de programació.
C, C++: llenguatges de programació.
Entreu només llocs web en català sobre C o C++.
Perl: llenguatge de programació que permet la implementació d'algorismes, la manipulació de fitxers i l'execució de comandes de Unix.
Entreu només llocs web en català sobre Perl.

PHP

PHP: llenguatge de programació d'alt nivell empotrable a pàgines html.
Entreu només llocs web en català sobre PHP.
Visual Basic: llenguatge de programació d'alt nivell amb entorn visual, basat en el llenguatge Basic del DOS.
Entreu només llocs web en català sobre Visual Basic.