La Informàtica a la premsa, ràdio, televisió i premsa electrònica.
Entreu només llocs web en català sobre la Informàtica als Mitjans de comunicació.