Components físics i perifèrics d'ordinadors (Hardware).
Entreu només llocs web en català sobre Maquinari informàtic.