Pàgina web on l'autor (o autors) publica periòdicament opinions i comentaris personals sobre qüestions diverses, i en què els lectors poden expressar comentaris sobre els temes tractats.   Convé distingir aquest terme de l'expressió web log, que fa referència al registre d'activitat d'un web. En català hi ha, actualment, diverses expressions per definir el weblog: diari interactiu personal, bitàcola i bloc.
Instruments, eines i programes catalans que permeten crear weblogs i comunitats de weblogs. També, weblogs sobre informàtica.
Bitàcoles de contingut fotogràfic, on el text és suport de les imatges presentades.
Serveis d'hostatjament de diaris interactius, que proporcionen espai i materials per crear weblogs.
Classificació dels diaris digitals personals (weblogs) en diferents àrees temàtiques, segons el contingut.