Categoria on estan llistades les pàgines webs que parlin sobre l'internet.
Pàgina web on l'autor (o autors) publica periòdicament opinions i comentaris personals sobre qüestions diverses, i en què els lectors poden expressar comentaris sobre els temes tractats.   Convé distingir aquest terme de l'expressió web log, que fa referència al registre d'activitat d'un web. En català hi ha, actualment, diverses expressions per definir el weblog: diari interactiu personal, bitàcola i bloc.
El 'podcasting' permet l'enregistrament d'àudio (o programes de ràdio) per Internet. Aquests enregistraments es poden descarregar a un reproductor portàtil (com per exemple un iPod) per a poder escoltar l'enregistrament a qualsevol lloc o bé escoltar-ho directament des de l'ordinador.