La netiqueta (l'etiqueta a la xarxa) és el conjunt de normes d'educació per comunicar-se a Internet. Inclou: la manera d'escriure, de comportar-se, d'adreçar-se als altres. Hi ha regles comunes i regles específiques per a cada servei d'Internet (correu electrònic, xat, llistes de distribució, fòrums, etc.) Aquestes regles no són pas capricioses, sinó que han estat establertes després d'anys de comunicació electrònica..