Evolució i història de la Informàtica. Biografies.
Entreu només llocs web en català sobre Història de la Informàtica.