El twirling és un esport en què s'executen, amb acompanyament musical, exercicis propis de la dansa i de la gimnàstica rítmica fent figures amb un o més bastons.