El fistball, o fistbol, és un esport que consisteix a passar una pilota d'una part del terreny de joc a l'altra per damunt d'una xarxa, practicat a gairebé tots els continents (Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia). L'Associació Internacional de Fistbol (International Fistball Association) és l'organisme que regula i promou internacionalment aquest esport.