Les arts marcials són un conjunt d'esports de combat sense armes i d'origen oriental.
L'aikido és una art marcial japonesa creada vers el 1925 que aplega tècniques d'altres arts marcials, sobretot del judo.
El judo és un esport de combat practicat entre dos contendents, que consisteix a lluitar amb les mans nues aprofitant la força del contrari per desequilibrar-lo i vèncer-lo amb un esforç mínim.
El karate és un art d'atacar i de defensar-se, d'origen japonès, que consisteix a concentrar tota la força del cos en un lloc determinat.
El kick-boxing és un esport de combat d'origen oriental que combina tècniques de la boxa i del karate i en què es permeten els cops de peu per sobre de la cintura i a les cuixes.
El kung-fu és una art marcial que constitueix una forma d'educació física i un esport de combat sense armes, similar al karate i on és important el joc de cames.
El taekwondo és un esport de combat amb les mans nues basat en l'art d'atacar un adversari amb els punys o els peus i de defensar-se amb la mà, l'avantbraç o les cames.