Inclou els sites d'entitats que permeten realitzar formació a distància per via telemàtica, ja siguin universitaris o no.
estudis universitaris que es poden cursar en línia