Blogs o xarxes de blogs de caràcter educatiu, amb diferents continguts curriculars, experiències docents o altres recursos educatius.