col·lectius de membres relacionats amb la comunitat educativa
associacions d'alumnes universitaris o no.
col·lectius de pares i mares d'alumnes
col·lectius de docents