L'ensenyament és un sistema i mètode de transmissió de coneixements.

Ensenyament
World/Català

Aquesta categoria engloba els llocs web en llengua catalana relacionats amb estudis, cursos, universitats i tot el que faci referència a l''ensenyament.

col·lectius de membres relacionats amb la comunitat educativa
Beques i ajuts per a l'estudi reglat o no.
Blogs o xarxes de blogs de caràcter educatiu, amb diferents continguts curriculars, experiències docents o altres recursos educatius.
Escoles i instituts on s'imparteixen estudis reglats, així com acadèmies, d'àmbit supranacional. Si són d'àmbit comarcal o municipal, sisplau poseu-los a la categoria corresponent de World/Català/Regional
Inclou els cursos d'ensenyament no reglat sobre temes específics i concrets.
enllaços a pàgines que s'organitzin com a directoris i serveixin de plataforma per accedir a diversos recursos sobre ensenyament.
Inclou els sites d'entitats que permeten realitzar formació a distància per via telemàtica, ja siguin universitaris o no.
inclou enllaços i pàgines sobre ensenyament classificades segons a la matèria de la qual tracten.
Enllaços a revistes, diaris i mitjans digitals d'actualitat, així com a programes de ràdio i televisió relacionats amb l'ensenyament.
Inclou les pàgines que ajuden els docents a preparar i impartir les classes de la seva matèria específica.
Una web constitueix un recurs docent de Ciències Experimentals si verifica algun dels següents punts: 1. S''exposa algun tipus de contingut científic de forma simplificada i adaptada a un determinat tipus d''alumnat, en particular ESO i Batxillerat. Diríem que la pàgina web actua com a font d''informació alternativa a les tradicionals (llibre de text, apunts, etc) 2. Si es mostra el treball desenvolupat per un determinat grup d''alumnes mitjançant un conjunt de recursos didàctics preparats pels professors. Aquestes pàgines són especialment interesants, doncs suposen una font d''informació molt valuosa pels següents motius: a. Mostren de manera explícita o implícita la metodologia i recursos didàctics utilitzats pels professors. b. Mostren quins continguts es poden treballar amb alumnes d''unes determinades característiques (edat, entorn social, etc.) c. Mostren a quin nivell s''han pogut tractar els continguts.
Inclou els enllaços als sites de les universitats que tenen pàgina web en català.
enllaços a pàgines que serveixen d'unió entre les diferents comunitats educatives o entre els mebres que les formen: pares, professors i alumnes.