enllaços a empreses dedicades a la producció editorial
Entreu només seus d''editorials en les que sigui possible navegar en català, independentment de les llengües en les que editi. Les seus d''editorials dedicades exclusivament a l''edició de partitures musicals haurien de ser catalogades a la categoria de Català/Arts i Cultura/Música. Les seus d''editorials dedicades a la publicació de diaris haurien de ser catalogades a la categoria Català/Mitjans de Comunicació/Diaris
Empreses dedicades a distribuir llibres, revistes i diaris.
Entreu només seus de distribuïdores en les que sigui possible navegar en català.