In Partnership with AOL Search
 
Només empreses dedicades a la producció animal o vegetal, ( les empreses de maquinària agrícola o instal·lacions ramaderes aniran a: World/Català/Economia_i_empresa/Indústria/Instal·lacions_i_maquinària quan existeixi la categoria )
Indústries d'àmbit estatal o internacional dedicades a la producció agrícola o ramadera.
Empreses dedicades a la fabricació i distribució de productes alimentaris
Entreu només seus d''editorials en les que sigui possible navegar en català, independentment de les llengües en les que editi. Les seus d''editorials dedicades exclusivament a l''edició de partitures musicals haurien de ser catalogades a la categoria de Català/Arts i Cultura/Música. Les seus d''editorials dedicades a la publicació de diaris haurien de ser catalogades a la categoria Català/Mitjans de Comunicació/Diaris
enllaços a empreses de producció en arts gràfiques
enllaços a empreses que donen serveis d'organització de festes i esdeveniments culturals.
Empreses dedicades a la fabricació vehícles a motor o accessoris i components dels mateixos, amb un àmbit de distribució estatal o superior.
Només empreses dedicades a la producció animal o vegetal, les empreses de maquinària agrícola o instal·lacions ramaderes van a: World/Català/Economia_i_empresa/Indústria/Instal·lacions_i_maquinària
Enllaços a les empreses que es dediquen a la producció industrial
Comerç al detall.
Només llocs d''empreses relacionades d''alguna manera amb la construcció inmobiliària, o instal·lacions domèstiques, les epmpreses d''instal·lacions industrials o maquinària van a: World/Català/Economia_i_empresa/Indústria/Instal·lacions_i_maquinària

més informació (només editors)

Empreses constructores o que fabriquin materials per a la construcció inmobiliària, o bé per al muntatge d'estructures relacionades, d'àmbit estatal o internacional.
Pàgines d'empreses del sector, d'àmbit estatal o internacional.
Enllaços referents a formació empresarial.
empreses que es dediquen a la gestió d'immobles
empreses dedicades a la publicitat i màrqueting
Empreses dedicades a la fabricació de productes químics, amb un àmbit de distribució estatal o superior.
Enllaços a associacions empresarials, directoris i altres serveis que no tinguin lloc específic a /Serveis.
Enllaços d'empreses, indústries, botigues i comerços d'un àmbit local restringit a les determinades àrees de Regional.
Les empreses dedicades a la producció de fàrmacs van a : World: Català: Economia i empresa: Indústria: Química: Farmacèutica
Empreses que fabriquin materials i/o aparells per a la indústria mèdica, o bé per a ús mèdic que no siguin fàrmacs, d'àmbit estatal o internacional.
Entreu només llocs web en català sobre Serveis comercials informàtics.
Enllaços a les empreses que ofereixen serveis diversos a altres empreses o al consumidor.
enllaços a empreses que ofereixen serveis financers a altres empreses o a particulars
Empreses dedicades a la fabricació i distribució de productes tèxtils
enllaços a empreses que ofereixen serveis logístics i de transport
Pàgines sobre creació de treball, mercat laboral i sindicats.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Condicions d'ús
Darrera actualització: dimarts, 21 / octubre / 2014 13:03:10 EDT - edita