Una empresa és una unitat economicojurídica que duu a terme la síntesi dels elements de la producció, per a l'obtenció de béns o de serveis destinats al canvi.

Economia i empresa
World/Català

Aquesta categoria engloba els llocs web en llengua catalana relacionats amb l''economia i les empreses.

Indústries d'àmbit estatal o internacional dedicades a la producció agrícola o ramadera.
Només empreses dedicades a la producció animal o vegetal, ( les empreses de maquinària agrícola o instal·lacions ramaderes aniran a: World/Català/Economia_i_empresa/Indústria/Instal·lacions_i_maquinària quan existeixi la categoria )
Empreses dedicades a la fabricació i distribució de productes alimentaris
enllaços a empreses de producció en arts gràfiques
Entreu només seus d''editorials en les que sigui possible navegar en català, independentment de les llengües en les que editi. Les seus d''editorials dedicades exclusivament a l''edició de partitures musicals haurien de ser catalogades a la categoria de Català/Arts i Cultura/Música. Les seus d''editorials dedicades a la publicació de diaris haurien de ser catalogades a la categoria Català/Mitjans de Comunicació/Diaris
enllaços a empreses que donen serveis d'organització de festes i esdeveniments culturals.
Empreses dedicades a la fabricació vehícles a motor o accessoris i components dels mateixos, amb un àmbit de distribució estatal o superior.
Enllaços a les empreses que es dediquen a la producció industrial
Només empreses dedicades a la producció animal o vegetal, les empreses de maquinària agrícola o instal·lacions ramaderes van a: World/Català/Economia_i_empresa/Indústria/Instal·lacions_i_maquinària
Comerç al detall.
Empreses constructores o que fabriquin materials per a la construcció inmobiliària, o bé per al muntatge d'estructures relacionades, d'àmbit estatal o internacional.
Només llocs d''empreses relacionades d''alguna manera amb la construcció inmobiliària, o instal·lacions domèstiques, les epmpreses d''instal·lacions industrials o maquinària van a: World/Català/Economia_i_empresa/Indústria/Instal·lacions_i_maquinària

més informació (només editors)

Pàgines d'empreses del sector, d'àmbit estatal o internacional.
Enllaços referents a formació empresarial.
empreses que es dediquen a la gestió d'immobles
empreses dedicades a la publicitat i màrqueting
Empreses dedicades a la fabricació de productes químics, amb un àmbit de distribució estatal o superior.
Enllaços a associacions empresarials, directoris i altres serveis que no tinguin lloc específic a /Serveis.
Enllaços d'empreses, indústries, botigues i comerços d'un àmbit local restringit a les determinades àrees de Regional.
Empreses que fabriquin materials i/o aparells per a la indústria mèdica, o bé per a ús mèdic que no siguin fàrmacs, d'àmbit estatal o internacional.
Les empreses dedicades a la producció de fàrmacs van a : World: Català: Economia i empresa: Indústria: Química: Farmacèutica
Enllaços a les empreses que ofereixen serveis diversos a altres empreses o al consumidor.
Entreu només llocs web en català sobre Serveis comercials informàtics.
enllaços a empreses que ofereixen serveis financers a altres empreses o a particulars
Empreses dedicades a la fabricació i distribució de productes tèxtils
enllaços a empreses que ofereixen serveis logístics i de transport
Pàgines sobre creació de treball, mercat laboral i sindicats.