Entitats que presentin els seus productes a través de la pàgina i els distribueixin en un àmbit geogràfic més gran que el del principat.
Entreu llocs en català, que venguin productes relacionats amb la informàtica i distribueixin en àmbit ampli