Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Tecnologia que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Tecnologia i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Tecnologia dels Aliments que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre la Tecnologia dels Aliments i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'Electrònica que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Electrònica i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Energia.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Enginyeria que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Enginyeria i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'ensenyament de la tecnologia que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre l''ensenyament de la tecnologia i en català.

En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català.

En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.

Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb Tecnologia de Materials que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Tecnologia de materials i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Robòtica que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Robòtica i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Llocs que contenen especificacions tècniques sobre les telecomunicacions.