Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb la Ciència i la Tecnologia que es trobin en llengua catalana que comencin per la lletra Q.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Ciència i Tecnologia i en català que comencin per la lletra Q. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.