La qualitat de l'aire és un paràmetre que indica la composició de l'aire i que disminueix progressivament a mesura que augmenta la concentració de contaminants.