El medi ambient és el conjunt dels elements biòtics (flora i fauna) i abiòtics (energia solar, aigua, aire i terra mineral) que integren un determinat espai, que afecten el desenvolupament i la supervivència d'un organisme, i que permeten el desenvolupament d'ecosistemes.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre Medi ambient i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
La biodiversitat, o la diversitat biològica, és la varietat de vida en totes les seves formes, nivells i combinacions, inclosa la diversitat d'ecosistemes, la diversitat d'espècies i la diversitat genètica.
Aquesta categoria engloba totes aquelles seus web relacionades amb l'ensenyement del medi ambient que es trobin en llengua catalana.
Aquesta categoria segueix la normativa de World: Català. S''ha de tenir en compte que els webs aquí inclosos han de ser sobre l''ensenyement del medi ambient i en català. En el cas de que la pàgina sigui bilingüe, s''haurà de donar d''alta la secció en català o bé la pàgina principal si, aquesta, es troba en català. En el cas de que els continguts es trobin majoritàriament en una altra llengua, s''hauran de donar d''alta les pàgines en català que es considerin més apropiades.
Mitjans de comunicació.
La qualitat de l'aire és un paràmetre que indica la composició de l'aire i que disminueix progressivament a mesura que augmenta la concentració de contaminants.
La sostenibilitat, o el desenvolupament sostenible, és una característica de l'evolució d'un ecosistema que permet preservar, mantenir o millorar la qualitat dels recursos i l'equilibri natural en vistes al futur.